Actions

[ en allemand ]

Börsenkotierung

Segment: SIX Swiss Reporting Standard | Symbol: VBSN | ISIN-Nummer: CH0187624256

Aktueller Kurs der IVF HARTMANN Aktie

https://www.bxswiss.com/instrumente/CH0187624256

Offizieller Steuerkurs für die Steuererklärung

Wert der Namenaktie IVF HARTMANN Holding AG am

31. Dezember 2019 
CHF 156.00

31. Dezember 2018 
CHF 160.00